Una nga hugnat sang bakuna maabot sa Pilipinas

UNA NGA HUGNAT SANG BAKUNA MAABOT SA PILIPINAS KARON NGA PEBRERO gikan sa Pfizer kag AstraZeneca paagi sa COVAX Facility, sunu sa Phil. News Agency kahapon.

Si Aurelia Nguyen, Managing Director sang COVAX Facility nagsulat sa Dep’t of Health (DOH) nga ang ila talatapan magapanagtag sing 117,000 doses sang bakuna Pfizer kag gikan 5,500,800 tubtub 9,290,400 ka doses sang bakuna AstraZeneca.

Ang pat-ud nga kadamuon sa suplay sang bakuna nasandig sa kasugtanan sing mga tag-iya sang bakuna, sang UNICEF Supply Division, kag Pan American Health Division.

Ang COVAX isa ka kalibutanon nga paninguha agud magseguro sing madasig kag nagakaangay nga kahigayunan sa COVID-19 nga bakuna para sa tanan nga pungsod, walay sapayan sing ila ikasangkol.

Ang siudad kag probinsya sang Iloilo duha sing nauna nga LGUs sa pagpirma sang kasugtanan sa AstraZeneca paagi sa Dep’t of Health nga magatigayon sang bakuna sa COVAX Facility.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *