Panag-a kag panikop mga isda sa tab-ang

PANAG-A KAG PANIKOP MGA ISDA SA TAB-ANG: PANTAT, DAROY, HALU-AN, PUYO, TILAPYA KAG IBAN PA

Nalabayan sa Crossing Aldea sang Sibalom, Antique ang pila ka mangunguma nga nagahimu sing dinumaan nga padugi sa pagdakop sang isda sa tab-ang nga tubig sa higad dalan – ang pagsikop, kag pagsag-a sang tubig kon kinahanglan.

Ang panag-a kag panikop sang isda nangin kinaandan nga buluhaton dili lang sa Antique kundi sa iban pa nga bahin sang Panay sa katamnan, mga kanal kag sapa labi na karon nga panahon padulong sa tingadlaw.

(Adapted from a post/ with photos by the Province of Antique)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *